Vui lòng liên hệ theo thông tin:

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Kon Tum

  • Điện thoại: 60.3914.325 - Fax: 060.3862310
  • Email: vanphong.sokontum@moet.edu.vn
  • Trụ sở: số 22 Nguyễn Thái Học, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum